Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 27 stycznia 2021 roku o godzinie 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie powierzenia do wykonania spółce Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego,
  2. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025”.
 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie analizy przygotowania procedury Budżetu Obywatelskiego, procedury wyłonienia zwycięzców oraz procedury kontroli i rozliczenia finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie analizy przygotowania procedury Budżetu Obywatelskiego, procedury wyłonienia zwycięzców oraz procedury kontroli i rozliczenia finansowego.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z działalności w roku 2020.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Wykaz projektów uchwał

Wszystkie projekty uchwał spakowane do .zip

652 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie dla mieszkańców

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie powierzenia do wykonania spółce Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego

160 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025"

313 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie analizy przygotowania procedury Budżetu Obywatelskiego, procedury wyłonienia zwycięzców oraz procedury kontroli i rozliczenia finansowego

228 KBPobierz na dyskPodgląd pliku