Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia do wykonania spółce Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Komunalnej w 2020 roku.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.