Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady będą prowadzone w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej w zakresie analizy przygotowania procedury Budżetu Obywatelskiego, procedury wyłonienia zwycięzców oraz procedury kontroli i rozliczenia finansowego.
  2. Przyjęcie protokołu z kontroli problemowej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w roku 2018 i 2019 (procedury i terminy) pod względem formalnoprawnym.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.