Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z wymianą istniejącego słupa energetycznego przy ul. B. Krzywoustego w Kołobrzegu.

Obwieszczenie

631 KBPobierz na dyskPodgląd pliku