Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady będą prowadzone w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z kontroli problemowej dotyczącej realizacji naboru do żłobków miejskich.
  2. Propozycje kontroli do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.