DOKUMENTACJA

Raport - badanie używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, a także skali zaburzeń behawioralnych wśród uczniów szkół zlokalizowanych w Kołobrzegu

8.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Raport - diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

3.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021-2026

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025

232 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Miejski Program Wspierania Rodziny w Kołobrzegu na lata 2021 – 2023

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności w Kołobrzegu na lata 2021 – 2023

797 KBPobierz na dyskPodgląd pliku