Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 41 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w trybie zdalnym w dn. 21.10.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1.  Przyjęcie protokołu Nr 40 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 14.10.2020 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego na Oś. Radzikowo w Kołobrzegu".
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa oświetlenia ciągu rowerowo-pieszego drogi krajowej nr 11 na działkach nr 115/1, 100/4, 100/1, obr. 13 w Kołobrzegu".
  3. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie pojemników na odchody zwierzęce zlokalizowane na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 204/30 obręb 17 oraz działki numer 204/31 obręb 17 położonych przy ul. Kolumba w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  2.  Prezydent Miasta wyraziła zgodę na wszczęcie postępowania zmierzającego do sprzedaży przedmiotowego terenu.
 4. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na rozłożenie na raty zadłużenia. Zaproponowała możliwość odpracowania długu.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty oraz zaproponowała możliwość odpracowania długu.
  3. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na umorzenie zadłużenia. Zaproponowała możliwość odpracowania długu.
  4. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego.
  5. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego.
 5. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu.
  2.  Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Kołobrzegu" oraz "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu".
  3.  Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Miejskiej Biblioteki publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu.
 6. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".
 7. Sprawy D
  1.  Prezydent Miasta zaakceptowała projekty uchwał:
   1. w sprawie opłaty prolongacyjnej;
   2. zmieniający uchwałę Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. * Projekt uchwały podlega najpierw zgłoszeniu Prezesowi UOKiK.