Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

DOKUMENTACJA

Rb - 27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb - 28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb - N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

269 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb - Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

106 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb - NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

164 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb - 30 S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

210 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb - 34 S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

210 KBPobierz na dyskPodgląd pliku