Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konsultacje "Wieloletniego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025". Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie projektu "Wieloletniego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025". Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie 27 października - 3 listopada 2020 r. Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały można składać mailowo lub składając wypełniony i podpisany formularz w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miasta. Zachęcamy organizacje pozarządowe do wyrażenia swoich opinii.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie

282 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz konsultacji

33 KBPobierzPodgląd pliku