Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Szkoła o profilu sportowym - czy istnieje zainteresowanie i potrzeba utworzenia klas sportowych w szkołach podstawowych.
  2. Regionalne Centrum Kultury - analiza wydatków i dochodów wraz z oceną imprez w okresie styczeń 2019 - wrzesień 2020 roku.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.