Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje wszystkie strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi w częściach podziemnych realizowanego na działkach nr ewid.: 8/1, 8/2, 118 w obrębie nr 320801_01_0018 w Kołobrzegu.

Obwieszczenie

310 KBPobierz na dyskPodgląd pliku