Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Tryb zdalny. Porządek obrad:

  1. Zapoznanie się z koncepcją powstania Centrum Wojskowego przy ul. Koszalińskiej.
  2. Zaopiniowanie wniosku właściciela Karczmy Solnej o przedłużenie okresu umowy dzierżawy.
  3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2020 r.
  4. Propozycje komisji do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok w zakresie polityki podatkowej i inwestycyjnej.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.