Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.
  2. Standardy dostępności dla miasta Kołobrzeg.
  3. Informacja na temat warunków mieszkaniowych i socjalnych osób niepełnosprawnych z terenu miasta Kołobrzeg.
  4. Informacja na temat realizacji wniosków osób niepełnosprawnych o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów miasta Kołobrzeg.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał, będących w porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, skierowanych do komisji.
  6. Propozycje komisji do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok w zakresie polityki podatkowej i inwestycyjnej.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.