Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 35 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 11.09.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych – Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 34 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 2.09.2020 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa kanału deszczowego w rejonie ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu wraz z wylotem do kanału Drzewnego”.
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta ze względu na trwałość projektu nie wyraziła zgody na użyczenie części działki przy ul. Wileńskiej w Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na ponowne wydzierżawienie części działki przy ul. Okopowej.
  3. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu dzierżawnego w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w trybie Uchwały nr XXI/304/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15.04.2020 r.
  4. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu dzierżawnego w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w trybie Uchwały nr XXI/304/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15.04.2020 r.
 4. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę w sprawie zwolnienia z czynszu za lokal użytkowy.
 5. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu oraz określenia regulaminu konkursu.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Kwalifikującej kandydatów do nagrody Prezydenta Miasto Kołobrzeg z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 6. Sprawy PNW
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego w Kołobrzegu.
 7. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Kołobrzeg w 2020 roku w zakresie zadań z Budżetu Obywatelskiego.