Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Tryb zdalny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej. Plany inwestycyjne na rok 2020 i 2021.
  2. Omówienie możliwości wpływu opłat pobieranych za użytkowanie infrastruktury cmentarnej do budżetu miasta oraz stanu technicznego cmentarza komunalnego w Kołobrzegu.
  3. Propozycje do budżetu miasta na rok 2021 z obszarów działania Komisji Komunalnej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.