Informuję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg dla etapu planistycznego - określenie kierunków rozwoju, wizji oraz głównych zadań.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem Kołobrzeg oraz zbadanie ich opinii w zakresie dotyczącym: wyzwań rozwojowych, wizji miasta, zadań istotnych dla rozwoju miasta w kontekście idei smart city.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10 września do 24 września 2020 roku.

Metoda konsultacji - warsztaty strategiczne w dniach:

  • 10.09.2020 r. (godziny 11:00-14:00) - dotyczące określania wyzwań i celów rozwoju,
  • 17.09.2020 r. (godziny 11:00-14:00) - dotyczące określenia wizji miasta,
  • 24.09.2020 r. (godziny 11:00-14:00) - dotyczące akceptacji ustaleń strategicznych oraz określenia zadań rozwojowych.

Warsztaty odbędą się na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg - etap planistyczny- określenie kierunków rozwoju, wizji oraz głównych zadań – dokument w wersji pdf

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej - Formularz 10 WRZEŚNIA - OKREŚLANIE WYZWAŃ I CELÓW ROZWOJU

79 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej - Formularz 17 WRZEŚNIA - OKREŚLANIE WIZJI MIASTA

80 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej - Formularz 24 WRZEŚNIA - AKCEPTACJA USTALEŃ STRATEGICZNYCH

80 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta – ZMIANA GODZIN KONSULTACJI

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

RAPORT - etap planistyczny

1.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku