KONTROLE DOTACJI

1. Temat Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w MKP Kotwica Kołobrzeg
Data 14.01.2020 r. - 26.02.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
2. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Fundacją Prosvita
Data 20.12.2019 r. - 15.01.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
3. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Polskim Związkiem Niewidomych - Koło w Kołobrzegu
Data 26.07 - 26.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
4. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Niewidomych i Słabowidzących
Data 26.07 - 26.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
5. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Kołobrzeskim Międzyszkolnym Klubie Lekkoatletycznym SZTORM
Data 26.06 - 26.07.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
6. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Katolicka Inicjatywa Kulturalna
Data 17.09 - 15.10.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
7. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Artystów Grupa Kołobrzeg
Data 19.10 - 26.10.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
8. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a MUKS Kotwica 50
Data 10.07. - 25.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
9. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a AP Kotwica Kołobrzeg
Data 31.08. - 02.10.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
   
10. Temat Sprawozdanie z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Ognisko Baletowe
Data 31.08. - 02.10.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM