Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Budowa kanału deszczowego w rejonie ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu wraz z wylotem do Kanału Drzewnego.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie przetargowe

639 KBPobierz na dysk

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

160 KBPobierz

Umowa - projekt

131 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia

65 KBPobierz

Przedmiar robót

138 KBPobierz na dysk

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

460 KBPobierz na dysk

Pozwolenie na budowę wylotu

1.3 MBPobierz na dysk

Decyzja pozwolenia na budowę kolektora deszczowego

1.3 MBPobierz na dysk

Opinia geotechniczna

2.6 MBPobierz na dysk

Projekt budowlany

20 MBPobierz

Projekt wykonawczy

11.3 MBPobierz

Projekt budowlany - wylotu

70 MBPobierz

Pytania i odpowiedzi z dnia 13-08-2020 r. - zestaw 1

230 KBPobierz na dysk

Pytania i odpowiedzi z dnia 14-08-2020 r. - zestaw 2

250 KBPobierz na dysk

Pytania i odpowiedzi z dnia 18-08-2020 r. - zestaw 3

156 KBPobierz na dysk

Informacja z otwarcia ofert

67 KBPobierz na dysk