Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

PODJĘTE UCHWAŁY

Wszystkie uchwały spakowane do .zip

17.3 MBPobierz

Uchwała Nr XXVI/367/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

3.2 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVI/368/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030

1.9 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVI/369/20 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarza komunalnego w Kołobrzegu

87 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVI/370/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątaja i A. Fredry

8.8 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVI/371/20 w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie udziału w nieruchomości zabudowanej nr 36 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 8-9

92 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVI/372/20 w sprawie sprzedaży działek gruntu nr 13/2, 13/4 i 59 obręb 18, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Artyleryjskiej

86 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVI/373/20 w sprawie sprzedaży działki nr 40 obręb 6, położonej przy ul. Wschodniej, ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego w Kołobrzegu

86 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVI/374/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18 - dla działki nr 175/21 w obrębie 11

229 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVI/375/20 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 30 lat działki nr 175/21 w obrębie 11 położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jedności Narodowej

425 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXVI/376/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

2.4 MBPobierz na dysk

Głosowania

3.0 MBPobierz