Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 25 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 24.06.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 24 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 10.06.2020 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie pn. udowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kołobrzeg wraz ze szkoleniami w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE".
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie pn. Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
  3. Sprawy GN
  4. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  5. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  6. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na podział nieruchomości na dwie działki.
  7. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla sieci wodociągowej.
 3. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu należności za lokal komunalny w Kołobrzegu.
  3. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na umorzenie zadłużenia z tytułu należności za zdane lokale komunalne w Kołobrzegu. Zaproponowała odpracowanie zadłużenia.
 4. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz wyznaczenia "przedszkoli zastępczych" w lipcu i sierpniu 2020 r.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji ds. przyznania stypendiów dla uczniów za rok szkolny 2019/2020.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, organizacyjnej kadrowej i akt osobowych Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu.
  4. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu z zajmowanego stanowiska.
  5. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta.
  6. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  7. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r., celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
 5. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała zmianę stawki żywieniowej w Żłobku "Krasnal".
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
 6. Sprawy PS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
 7. Sprawy PRO
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
 8. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla części działki nr 91/13 położonej w obrębie 5, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Koszalin a ulicą Koszalińską, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Kresową, Tarnopolską a Koszalińską, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  4. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Grzybowską, torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Trzebiatów a ul. Bursztynową, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  5. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie w sprawie wniesienia skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.163.2020.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2020 r., celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.