Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.