Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Tryb zdalny. Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
  2. sprzedaży działek: nr 162/2 i 162/3 obręb 11 położonych przy ul. Żurawiej w Kołobrzegu,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  4. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021,
  5. przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej,
  6. zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego,
  7. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla części działki nr 91/13 położonej w obrębie 5,
  8. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Koszalin a ulicą Koszalińską,
  9. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Kresową, Tarnopolską a Koszalińską,
  10. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Grzybowską, torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Trzebiatów a ul. Bursztynową,
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.