Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    1. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021,
    2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Kołobrzeg na lata 2016-2019 przyjętego Uchwałą Nr XVII/219/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 marca 2016 r.
  3. Biblioteki szkolne, miejska i ich rola.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.