KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta za 2018 rok
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przetargów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w latach 2014 - 2019
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej procedury rekrutacji pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg w 2019 roku
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie dbałości o stan i zachowanie kołobrzeskich zabytków
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie procedury przetargowej i dzierżaw Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 roku
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej wykorzystanych dotacji podmiotowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w 2019 roku
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej gospodarowania wydzielonymi rachunkami dochodów własnych
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie analiz i struktury dokonanych podwyżek w 2019 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz jednostek samorządowych
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzerg z kontroli problemowej dotyczącej realizacji naboru do żłobków miejskich
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
10. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie analizy przygotowania procedury Budżetu Obywatelskiego, procedury wyłonienia zwycięzców oraz procedury kontroli i rozliczenia finansowego
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
11. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w roku 2018 i 2019 (procedury i terminy) pod względem formalnoprawnym
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
12. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z działalności w roku 2020
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
13. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej wydatków na promocję poniesionych przez Urząd Miasta Kołobrzeg w 2019 roku
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM