Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do komisji, będących w porządku obrad XXV sesji Rady Miasta.
  2. Propozycje zapisów do tzw. uchwały regulującej kwestie dzierżaw ruchomości i nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.