Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:

  • podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy,
  • statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,

Prezydent Miasta
Anna Mieczkowska

DOKUMENTACJA

Kwoty dotacji dla placówek niepublicznych - 2020 rok (styczeń)

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kwoty dotacji dla placówek niepublicznych - 2020 rok (czerwiec)

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych - 2020 rok (październik)

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku