Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej dz. nr 23/10, 23/8, 23/11, 22/13, 23/6, 23/12, 24/5 obr. 10 w Kołobrzegu.

Obwieszczenie

427 KBPobierz na dyskPodgląd pliku