Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obrady w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja za rok 2019 z przynależności Gminy Miasto Kołobrzeg do związków i stowarzyszeń.
  2. Omówienie audytu wraz z prezentacją wieloletniego programu rozwoju spółki Komunikacja Miejska w Kołobrzegu.
  3. Omówienie stanu przygotowań Stref Płatnego Parkowania i letnich linii autobusowych na okres sezonu wakacyjnego przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu.
  4. Strategia rozwoju Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.