KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Temat Sprawozdania z kontroli pozaplanowej przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu
Data 7, 8,11,12.05.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
2. Temat Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Data 20-29.04. oraz 12-13.05.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
3. Temat Sprawozdania z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o.
Data 5-13.03. oraz 15-16.06.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
4. Temat Sprawozdania z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu
Data 21-29.05.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
5. Temat Sprawozdania z pozaplanowej kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta
Data 23.07.-12.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
6. Temat Sprawozdania z zaplanowanej kontroli w Szkole Podstawowej nr 8
Data 23.07.-12.08.2020 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
7. Temat Sprawozdanie z pozaplanowanej kontroli przeprowadzonej w szkołach i placówkach oświatowych
Data 5,14,15,25-29.05.2020 r. oraz 1-5,19.06.2020r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
8. Temat Sprawozdanie z kontroli realizacji umowy dot. Stref Płatnego Parkowania
Data od 27.10. do 01.12.2020 r. oraz 08.01.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
9. Temat Sprawozdanie z kontroli w Szkole Podstawowej nr 9
Data od 21.10. do 02.11.2021 r.
Kontrolujący Biuro Kontroli UM