Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 11 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 26.03.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 10 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 11.03.2020 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa oświetlenia terenu przy ul. Budowlanej w Kołobrzegu".
  2.  Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na: "Remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na sprzedaż części działki 4/362 oraz 4/389 położonych w obrębie 8 przy ul. Tarnopolskiej w Kołobrzegu.
 4. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg płatnych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania ze strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
 5. Sprawy WŚiO
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego.
 6. Sprawy PNW
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacjami z wykonanych w 2019 roku wyników finansowych spółek Gminy Miasto Kołobrzeg oraz z informacją w sprawie przynależności Gminy Miasto Kołobrzeg do związków i stowarzyszeń w 2019 roku. Powyższe informacje skierować do wiadomości Radnych Rady Miasta Kołobrzeg.
 7. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
 8. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem przekazania do Rady Miasta Kołobrzeg.