Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 10 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 11.03.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska

 1. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 4.03.2020 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją o unieważnionym zamówieniu publicznym na zadanie: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego
   w systemie: zaprojektuj i wybuduj".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na odstąpienie od obciążenia nieruchomości gminnej oznaczonej nr 113/24 obr. 14, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej służebnością gruntową przechodu. Poleciła zlecić zmianę użytku nieruchomości gruntowej na drogowy - gminna droga wewnętrzna.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat, zabudowanej działki nr 330 obr. 12 o powierzchni 62m2, położonej przy al. Kolejowej w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
 4. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu należności za lokal komunalny.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na odpis wierzytelności po zmarłym.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o najem lokalu wraz z dokumentami potwierdzającymi warunki określone w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/268/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg.
 5. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały zmieniający Uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie przyjęcia strategii promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020-2025+, celem skierowania pod obrady Rady Miasta.
 6. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci na wolne miejsca do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu oraz ustalenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.20 do 31.08.2021 roku.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
 7. Sprawy PS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg, po uprzednim dostosowaniu terminów działań.
 8. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działki nr 46 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki, celem skierowania pod obrady Rady Miasta.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 80/2 i części działki nr 82 położonych w obrębie 4, celem skierowania pod obrady Rady Miasta.
 9. Sprawy WŚiO
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała podjęcie pakietu Uchwał odpadowych, celem skierowania pod obrady Rady Miasta.