Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie - rok 2020 – "Organizacja dostawy paczek dla samotnych i najuboższych mieszkańców Miasta".

Pełna treść ogłoszenia

264 KBPobierz na dyskPodgląd pliku