W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.), Prezydent Miasta Kołobrzeg przyznała dotacje w roku 2020 organizacjom pozarządowym.

DOKUMENTACJA

Wykaz udzielonych dotacji

145 KBPobierz na dyskPodgląd pliku