Na podstawie §14.1 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/199/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6368) zwołuję pierwszą uroczystą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg kadencji 2020 – 2021, która odbędzie się 28 lutego 2020 r., o g. 13:00, w sali koncertowej Ratusza Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
  2. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady.
  6. Wybór Sekretarza Rady.
  7. Zamknięcie obrad.

Informacja o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miasta

270 KBPobierz na dyskPodgląd pliku