Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala posiedzeń Komisji Rady Miasta, Ratusz pokój nr 43, ul. Armii Krajowej 12.

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie zmian w Statucie Miasta Kołobrzeg.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2019.
  3. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.