Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zespoły Zadaniowe przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg

1. Zarządzenie Nr 98/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

2. Zarządzenie Nr 79/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20.05.2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. ochrony i opieki nad zabytkami Kołobrzegu

3. Zarządzenie Nr 27/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia jej regulaminu

4. Zarządzenie Nr 17/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5.02.2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych miasta Kołobrzeg

5. Zarządzenie Nr 18/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 5.02.2020 r. w spr. Powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji

6. Zarządzenie Nr 15/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 5.02.2020 r. w spr. Powołania Komisji ds. Drzewostanu na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg – aktualnie obowiązujące

7. Zarządzenie Nr 122/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg na lata 2020 - 2023

8. Zarządzenie Nr 50/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na okres 01.06.2017 r. - 31.05.2020 r.
* Zarządzenie ze zmianami: Zarządzenie Nr 2/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10.01.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na okres 01.06.2017 r. - 31.05.2020 r.
* Zarządzenie ze zmianami: Zarządzenie Nr 80/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30.07.2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na okres 01.06.2017 r. - 31.05.2020 r.
* Zarządzenie ze zmianami: Zarządzenie Nr 136/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 3.12.2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu
* Zarządzenie ze zmianami: Zarządzenie Nr 146/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu

9. Zarządzenie Nr 14/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Kołobrzegu
* Zarządzenie ze zmianami: Zarządzenie Nr 45/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14.05.2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu
* Zarządzenie ze zmianami: Zarządzenie Nr 86/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 7.08.2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

* Zarządzenie ze zmianami: Zarządzenie Nr 128/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniajace Zarządzenie nr 14/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu
10. Zarządzenie Nr 88/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg i powołania składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg

11. Zarządzenie Nr 106/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu "Polityka Senioralna Miasta Kołobrzeg na lata 2020 - 2024"

12. Zarządzenie Nr 105/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Likwidacji Barier Architektonicznych

13. Zarządzenie Nr 153/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Kołobrzegu” oraz „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”

14. Uchwała Nr IX/82/07 z 24.05.2007 r. w sprawie powołania Rady Oświatowej

15. Zarządzenie Nr 36/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

16. Zarządzenie Nr 14/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5.02.2020 r. w spr. Powołania zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów itp.

17. Zarządzenie Nr 118/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg oraz powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg