Na podstawie: art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: rozbudowa i przebudowa żłobka miejskiego "Krasnal" na działce nr 226/2 oraz części działki nr 228 w obrębie 13 w Kołobrzegu

Pełna treść obwieszczenia

130 KBPobierz na dyskPodgląd pliku