Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz mieszkańców Miasta Kołobrzeg.

Obejmuje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty konkursowe należy składać elektronicznie poprzez generator wniosków Witkac: https://www.witkac.pl/public/#/Urzad/Dep/812 do dnia 20 stycznia 2020 r.

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, telefonicznie: 94 35 51 531, 94 35 51 532 lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta, ul. Ratuszowa 13, pok. 113.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie konkursowe

90 KBPobierz

Oświadczenia

43 KBPobierz