Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje wszystkie strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ośrodka uzdrowiskowego PROTON polegająca na budowie zespołu budynków sanatorium uzdrowiskowych wraz z niezbędną infrastrukturą, garażem wbudowanym, zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką obiektów istniejących, zlokalizowanego na działkach nr 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, położonych w obrębie ewidencyjnym 6, jednostka ewidencyjna 320801_1 Kołobrzeg

Pełna treść obwieszczenia

386 KBPobierz na dyskPodgląd pliku