Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: Marina Solna (sala konferencyjna, I piętro), ul. Warzelnicza 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie planów rozwoju oraz zaleceń poaudytowych spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2020 r.
  2. udzielenia w roku 2020 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,
  3. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2020,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  5. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Kołobrzeskie becikowe”.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.