Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 42 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 27.11.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 41 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 25.11.2019 r.
 2. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnień dyrektorom przedszkoli miejskich w Kołobrzegu.
 3. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Białogard i ulicami Myśliwską i Koszalińską, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną dla terenów położonych przy ul. Kamiennej, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" dla działek nr 225/6 i 225/8 położonych w obrębie 11, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
 4. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.