Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 41 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 25.11.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 40 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dnia 20.11.2019 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty w zamówieniu publicznym na zadanie: "Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym Al. Św. Jana Pawła II (dawniej ul. Walki Młodych)" w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws unieważnienia zamówienia publicznego na zadanie: "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i dzikim ptakom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu".
  3. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: "Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg".
  4. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE" - dotyczy cz. 1.
 3.  Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie sprzedaży działki gruntu nr 19/13 obręb 17, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Wesołej, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 317 obręb 9, położonej przy ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki numer 141/19 obręb 13, położonej przy ul. Lipowej w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  4. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie przedłużenia na okres do 31.12.2022 r. dzierżawy części działek o numerach: 242/1 oraz 242/2 obręb 12, położonych przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  5. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2023 r. części działki numer 5/8 obręb 4, położonej przy ul. Obr. Westerplatte w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
 4.  Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu.