Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Miejsce: sala nr 43 w Ratuszu, ul. Armii Krajowej 12.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.