Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie konkursowe

75 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz

83 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie kandydata

28 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki naboru

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku