DOKUMENTACJA

Zarządzenie Nr 114/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027

34 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

3.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2027

862 KBPobierz na dyskPodgląd pliku