Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 1577), oraz § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX /666/ Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 z dnia 24 sierpnia 2010 r.:

  1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"
  2. Konsultacje rozpoczną się dnia 10.10.2019 roku i zakończą się dnia 21.10.2019 roku.
  3. Konsultacje będą prowadzone w formie:
    1. Publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl (BIP)
    2. Wyrażenia pisemnej (w formie papierowej lub elektronicznej) opinii i złożenia uwag przez organizacje pozarządowe wg załączonego formularza na adres: Prezydent Miasta Kołobrzeg, 78 - 100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 lub na adres poczty elektronicznej: i.roguska@um.kolobrzeg.pl

Prezydent Miasta
Anna Mieczkowska

DOKUMENTACJA

Projekt uchwały

289 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz konsultacji

33 KBPobierzPodgląd pliku