Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

PODJĘTE UCHWAŁY PODCZAS XIV SESJI RADY MIASTA

Wszystkie pliki spakowane do ZIP

4.4 MBPobierz

Wyniki głosowań

6.2 MBPobierz

Uchwała Nr XIV/175/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

785 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/176/19 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027

775 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/177/19 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

89 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/178/19 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

108 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/179/19 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres od dnia 10.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. części działki numer 2/2 położonej w obrębie 5 przy ul. Sikorskiego w Kołobrzegu

277 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/180/19 w sprawie sprzedaży działki gruntu nr 130 obręb 16, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Zagłoby

87 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/181/19 w sprawie sprzedaży działki gruntu nr 204/12 obręb 17, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Świętego Wojciecha

87 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/182/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sądu Rejonowego w Kołobrzegu na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

326 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/183/19 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady

88 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/184/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

91 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/185/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

97 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/186/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg

89 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/187/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg

90 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/188/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

91 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/189/19 w sprawie rozpatrzenia petycji

406 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/190/19 w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkanki

417 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/191/19 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

748 KBPobierz na dysk