Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. ekonomiczno - finansowych w Referacie Oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie

76 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie kandydata

28 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy

83 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

528 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie

143 KBPobierz na dyskPodgląd pliku