Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wytyczne do budżetu i WPF

Zarządzenie Nr 93/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2018 r. w sprawie priorytetów budżetowych, założeń budżetu w zakresie polityki podatkowej i inwestycyjnej , zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2019 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku