Wytyczne do budżetu i WPF

Zarządzenie Nr 94/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 r. - wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2020 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg

452 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załączniki do zarządzenia

579 KBPobierzPodgląd pliku